Global Goals

Ieder jaar kiezen we als thematische insteek voor de Parade een van de ’17 Global Goals’ van de Verenigde Naties. De Global Goals willen een basis bieden voor een duurzame ‘shared planet’. Ze zijn tevens de eigentijdse vertaling van het delen waar Martinus symbool voor staat. De 17 doelen zijn afgeleid van de Millenniumdoelen en zijn op 25 september 2015 ondertekend door niet minder dan 193 wereldleiders. De komende jaren focussen we steeds op 1 van deze 17 Global Goals. In 2019 is dat ‘Het doorbreken van muren tussen culturen’. In 2020 staat de strijd tegen armoede centraal, global goal nummer 1; in 2021 nummer 4, tegen kansongelijkheid in het onderwijs; in 2022 nummer 11, betrek bewoners actief bij bestuur (samen maken we de stad) en in 2023 nummer 17: werk wereldwijd samen.

Armoede en de zoektocht naar beter

Alle thema’s van de global goals hebben een directe relatie met de strijd tegen armoede. Vanaf 2020 werken we daarom structureel samen met Armoedecoalitie Utrecht. De Armoedecoalitie bestaat uit een bundeling van organisaties, kleinschalige initiatieven, hulp- en dienstverleners, belangenbehartigers en ervaringsdeskundigen. Met elkaar streven zij ernaar de positie van financieel minder draagkrachtigen te verbeteren.